Tin tức

Nhà máy nước Yên Bình, Hồ Núi Cốc giai đoạn 1 công suất 25.000m3/ngđ

Nhà máy nước Yên Bình - Hồ Núi Cốc do Công ty CP đầu tư Yên Bình thực hiện và chuyển giao công nghệ với công suất 150.000m3/ngđ.

Đã hoàn thành giai đoạn 1 công suất 25.000 m3/ngđ.

 

Một số hình ảnh tại công trình.

 

Các khối lắng lamella do Công ty TNHH Lamela cung cấp

 

 

 

Toàn cảnh nhà máy nước

 

Toàn cảnh nhà máy nước Yên Bình giai đoạn 1

 

Khu vực xung quanh nhà máy nước

 

Cảnh xung quanh nhà máy nước Yên Bình