Tin tức

Cần Nâng Cao Nhận Thức về Tình Trạng Thiếu Nước hiện nay

Một bé gái bơi để tránh cái nóng ở phía trước một tấm bảng với hình một cậu bé đang lấy nước có mục đích gia tăng nhận thức về tình trạng thiếu nước, tại Công viên Sông Hàn ở Seoul, Hàn Quốc.

Một bé gái bơi để tránh cái nóng ở phía trước một tấm bảng với hình một cậu bé đang lấy nước có mục đích gia tăng nhận thức về tình trạng thiếu nước, tại Công viên Sông Hàn ở Seoul, Hàn Quốc.

-------------------------------------

tamlanglamen, tam-lang-lamen, đệm vi sinh, giá thể đệm vi sinh, .......