Tin tức

Công trình nhà máy nước Phú Hoà - An Giang 5.000m3/ngđ

 

Một số hình ảnh tại Công trình

 

tấm lắng lamen - lamela

Nhà điều hành của nhà máy nước

 

tấm lắng lamen - lamela

 

tấ, lắng lamen - lamela

Đang tập kết tấm lắng lamen tại chân công trình

 

tấm lắng lamen - lamela

 

tấm lắng lamen - lamela

Dàn giá đỡ tấm lắng lamen đang thi công

 

 

 

 

Khối lamen đã được lắp đặt xuống bể lắng.