Tin tức

Bài 1: Nước và xử lý nước - Tấm lắng lamen Lamela

 

Tấm lắng lamen - lamela

-------------------------------

 

Trong một loạt bài viết này (bao gồm 19 bài) về nước và xử lý nước, được tác giả lược dịch từ tài liệu của nước ngoài với mong muốn mỗi người trong chúng ta ý thức hơn trong việc bảo vệ nguồn nước và là một trong những giải pháp bảo vệ mội trường t nhiên một cách có hiệu quả.

 

Một loạt bài lược dịch này cũng có th giúp ích thêm cho các sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học chuyên về ngành nước, các cá nhân hoạt động liên quan đến ngành nước có thêm kiến thức về nước và môi trường, và đồng thời giúp mỗi người chúng ta nhận biết và ý thức hơn về môi trường sống xung quanh ta.

 

Bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch là quá trình lâu dài và nhiều khó khăn, cần có sự chung tay của nhà nước và cộng đồng thì chắc chắn môi trường của chúng ta sẽ được cải thiện. Chính vì thế mà gần đây các tổ chức, các quỹ bảo vệ môi trường được thành lập với hy vọng góp phần để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Bản thân tác giả muốn lược dịch một loạt bài viết này cũng không ngoài ý muốn như vậy.

 

-------------------------------

Tấm lắng lamen - lamela

Mong được sự đóng góp thêm của mọi người để bài dịch được hoàn thiện hơn .

Email: tringuyen2906@gmail.com

 

Trang 12