Tin tức

ĐỆM VI SINH LAMELA

Đệm vi sinh hình bánh xe đã được thử nghiệm khoa học trong môi trường nuôi cá và trong xử lý nước thải hơn 10 năm. Đệm vi sinh được thiết kế có hình dạng bánh xe và lơ lững trong nước. Điều này cho phép một số lượng nhỏ của dòng nước tuần hoàn (luân chuyển) thông qua các đệm vi sinh và lan tỏa khắp bể lọc. Luồng này được tạo ra bằng máy bơm, khí đá hoặc khuếch tán .v.v.